Truls Jahnsen

Denne siden viser opplysninger om Truls Jahnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Truls Jahnsen
NSD id-nummer: 1542
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssjef 1975 1981
1981 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssjef 1975 1981
1983 Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssjef 1975 1983
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Prosjektleder 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Prosjektleder 1989
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Prosjektleder 1989
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Prosjektleder 1989