Abraham Hallenstvedt

Denne siden viser opplysninger om Abraham Hallenstvedt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Abraham Hallenstvedt
NSD id-nummer: 1545
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1977 1980
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Dosent 1980
1981 Nordiska samarbetskomitten internationell politik, inklusiv konflikt- och fredsforskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Dosent 1981 1981
1983 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1983
1984 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1983
1985 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1983
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1977 1985
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1983