Brit Weiseth

Denne siden viser opplysninger om Brit Weiseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brit Weiseth
NSD id-nummer: 15475
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1985
1986 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1985
1987 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1985
1988 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1988 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1985
1989 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1990 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1991 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ridgiver 1993
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1993