Magnar Rønstad

Denne siden viser opplysninger om Magnar Rønstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnar Rønstad
NSD id-nummer: 1549
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1980 1980
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingssjef 1978
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1981 1981
1984 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1980 1984
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1980 1985
1986 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1980 1986