Stein A. Evensen

Denne siden viser opplysninger om Stein A. Evensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein A. Evensen
NSD id-nummer: 15497
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for AIDS-sykdommen Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Spesiallege 1985
1986 Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for AIDS-sykdommen Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Spesiallege 1985
1997 [mangler navn] Vanlig medlem Av andre 301 Professor 1992 1997