Bodil Richardsen

Denne siden viser opplysninger om Bodil Richardsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bodil Richardsen
NSD id-nummer: 1551
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Disponent 1977 1980
1980 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1902 Disponent 1978
1980 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1920 Diponent 1980 1980
1980 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Diponent 1980
1980 Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Diponent
1981 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1902 Disponent 1978
1981 Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Diponent
1984 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Direktør 1980 1984
1990 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1990
1991 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1990
1992 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1990
1993 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1990
1994 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsleder 1990