Kristian Haldorsen

Denne siden viser opplysninger om Kristian Haldorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian Haldorsen
NSD id-nummer: 15546
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Elektriker 1985
1986 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Elektriker 1985
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 301 Opplysningssekr 1985
1987 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningssekr 1985
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 301 Opplysningssekr 1985 1988
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningssekr 1988
1989 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningssekr 1988
1990 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningssekr 1988
1991 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Opplysningssekr 1988 1991
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Opplysningssekr 1985 1991
1994 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Opplysningssekr 1988 1994