Ellen Jahr

Denne siden viser opplysninger om Ellen Jahr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Jahr
NSD id-nummer: 15563
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1985
1986 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1985
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1987