John E. Høsteland

Denne siden viser opplysninger om John E. Høsteland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John E. Høsteland
NSD id-nummer: 15591
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2000 Avdelingssjef 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Avdelingssjef 1985 1986
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingssjef 1986
1987 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingssjef 1987
1987 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingssjef 1986
1988 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Finansanalytike 1987
1988 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Finansanalytike 1986
1989 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Finansanalytike 1987 1989
1990 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Finansanalytike 1987 1990
1992 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Finansanalytike 1987 1992
1994 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Finansanalytike 1987 1994
1995 Styret for Statskog SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Adm. Direktør 1995
1996 Styret for Statskog SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Adm. Direktør 1995
1997 Styret for Statskog SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Adm. Direktør 1995 1997