Ingebjørg Indrebø

Denne siden viser opplysninger om Ingebjørg Indrebø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingebjørg Indrebø
NSD id-nummer: 15594
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 0 Bonde 1985
1986 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1432 Bonde 1986
1986 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1432 Bonde 1986
1986 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1432 Bonde 1986
1987 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1432 Bonde 1986
1987 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1432 Bonde 1986
1987 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1432 Bonde 1986
1988 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1432 Bonde 1986
1988 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1432 Bonde 1986
1988 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1432 Bonde 1986
1989 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1432 Herredsagronom 1986
1989 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1432 Herredsagronom 1986
1990 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1432 Bonde 1986 1990
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1432 Bonde 1986
1991 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1432 Bonde 1991
1992 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1432 Bonde 1991
1993 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1432 Bonde 1991