Hans Olav Moen

Denne siden viser opplysninger om Hans Olav Moen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Olav Moen
NSD id-nummer: 15596
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 214 Direktør 1985
1985 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Direktør 1986
1986 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Direktør 1986
1987 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Direktør 1986
1988 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Direktør 1986
1989 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Direktør 1988
1989 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Direktør 1986 1990
1990 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Direktør 1988
1990 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1991 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Direktør 1988
1991 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1992 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Direktør 1988 1992
1992 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1993 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Direktør 1985
1994 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Landbruksdirekt 1985
1995 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Landbruksdirekt 1985
1996 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Landbruksdirekt 1985