Arnljot Strømme Svendsen

Denne siden viser opplysninger om Arnljot Strømme Svendsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnljot Strømme Svendsen
NSD id-nummer: 1560
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1977 1980
1980 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1201 Professor 1972 1980
1982 Forholdet mellom teatrene og arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1982
1983 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1973 1983
1987 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1973 1987