Viggo Mohr

Denne siden viser opplysninger om Viggo Mohr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Viggo Mohr
NSD id-nummer: 1562
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Dosent 1977 1980
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Dosent
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Dosent
1982 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Professor 1982 1982
1984 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Dosent 1982
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Dosent 1977 1985
1985 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Dosent 1982
1986 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Professor 1977 1986
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1980
1986 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Professor 1982
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1980
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1980 1988
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Leder I statsråd 1601 Professor 1991
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Leder I statsråd 1601 Professor 1991
1992 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1992
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Leder I statsråd 1601 Professor 1991