Alv Johan Nathanielsen

Denne siden viser opplysninger om Alv Johan Nathanielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alv Johan Nathanielsen
NSD id-nummer: 15621
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1901 Gartner 1985
1986 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1985
1987 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1985
1988 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1985
1989 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1985
1990 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1990
1991 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1990
1992 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1990
1993 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1990
1994 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1901 Gartner 1990