Magne Yndestad

Denne siden viser opplysninger om Magne Yndestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Yndestad
NSD id-nummer: 15666
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 231 Professor 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 231 Professor 1986
1986 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 231 Professor 1985
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 231 Professor 1986
1987 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 231 Professor 1985
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 231 Professor 1986
1988 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 231 Professor 1985
1989 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Professor 1988
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 231 Professor 1986
1989 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 231 Professor 1985 1989
1990 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Professor 1988 1990
1991 Rådgivende utvalg for næringsmiddelmikrobiologiske spørsmål (RUNMIS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 231 Professor 1988
1992 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Professor 1988 1993
1992 Rådgivende utvalg for næringsmiddelmikrobiologiske spørsmål (RUNMIS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 231 Professor 1988
1993 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Professor 1988 1993
1993 Rådgivende utvalg for næringsmiddelmikrobiologiske spørsmål (RUNMIS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 231 Professor 1988
1994 Rådgivende utvalg for næringsmiddelmikrobiologiske spørsmål (RUNMIS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 231 Professor 1988
1995 Rådgivende utvalg for næringsmiddelmikrobiologiske spørsmål (RUNMIS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 231 Professor 1988