Kåre Lund-Høie

Denne siden viser opplysninger om Kåre Lund-Høie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Lund-Høie
NSD id-nummer: 15679
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førsteamanuensis 1985
1986 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førsteamanuensis 1985
1987 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førsteamanuensi 1985
1988 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førsteamanuensi 1985
1989 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førsteamanuensi 1985
1990 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førsteamanuensis 1985
1991 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Førsteamanuensi 1985