Asbjørn Iversen

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Iversen
NSD id-nummer: 1568
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for ingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1978
1981 Rådet for ingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1978
1983 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Sivilingeniør 1982
1984 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Sivilingeniør 1982
1985 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Sivilingeniør 1982
1986 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Sivilingeniør 1982 1986