Halvdan Furset

Denne siden viser opplysninger om Halvdan Furset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halvdan Furset
NSD id-nummer: 15684
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1428 Fagassistent 1985
1986 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1428 Fagassistent 1985
1987 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1428 Fagassistent 1985