Kåre Lillebø

Denne siden viser opplysninger om Kåre Lillebø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Lillebø
NSD id-nummer: 15695
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 533 Kontorsjef 1985
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 533 Kontorsjef 1985