Dag Namtvedt

Denne siden viser opplysninger om Dag Namtvedt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Namtvedt
NSD id-nummer: 15736
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1986 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1987 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1988 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1989 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1990 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985