Haakon Thaulow

Denne siden viser opplysninger om Haakon Thaulow fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Haakon Thaulow
NSD id-nummer: 15751
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Direktør 1984
1986 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Direktør 1984
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1987 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Direktør 1984
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1986 1991