Harald Rensvik

Denne siden viser opplysninger om Harald Rensvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Rensvik
NSD id-nummer: 15752
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 231 Avdelingsdirektør 1985
1985 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Avdelingsdirektør 1985
1986 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 231 Direktør 1985
1986 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1987 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1986
1987 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1987
1987 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 231 Direktør 1985
1987 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 231 Direktør 1986
1988 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1986
1988 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1987
1988 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 231 Direktør 1986
1989 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1986
1989 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1987
1989 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 231 Direktør 1986
1990 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1986
1990 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1987
1990 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 231 Direktør 1986
1991 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1986
1991 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1987
1991 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 231 Direktør 1986
1992 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1992
1992 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1993 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1992
1993 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1994 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 231 Direktør 1992
1994 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1995 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985
1996 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Direktør 1985