Hallvard Gjerul Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Hallvard Gjerul Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hallvard Gjerul Johnsen
NSD id-nummer: 15758
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1984
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1984
1996 Tilsynsrådet for Sarpsborg kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 102 Byrettsdommer 1996
1997 Tilsynsrådet for Sarpsborg kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 102 Byrettsdommer 1996