Berit Tolg

Denne siden viser opplysninger om Berit Tolg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Tolg
NSD id-nummer: 15777
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Kartellsekretær 1985
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kartellsekretær 1986
1986 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Kartellsekretær 1985
1986 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kartellsekretær 1986
1987 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kartellsekretær 1986
1987 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Kartellsekretær 1985
1987 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Kartellsekretær 1987
1987 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kartellsekretær 1986 1987
1988 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kartellsekretær 1988
1988 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kartellsekretær 1986
1988 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Kartellsekretær 1985
1988 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 301 Kartellsekretær 1987 1988
1989 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kartellsekretær 1988
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kartellsekretær 1986 1989
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Kartellsekretær 1985 1989
1990 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1990 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 301 Nestleder 1987 1990
1990 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1986 1990
1991 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1986 1992
1992 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 301 Nestleder 1985 1992
1993 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 301 Nestleder 1987 1993
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1986 1995
1995 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1985 1995
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 301 Nestleder 1987 1996