Ketil Jarl Halse

Denne siden viser opplysninger om Ketil Jarl Halse fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ketil Jarl Halse
NSD id-nummer: 15789
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1519 Amanuensis 1985
1986 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1519 Amanuensis 1985
1987 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1519 Amanuensis 1985
1988 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1519 Amanuensis 1985
1989 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1519 Amanuensis 1985 1989
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Amanuensis 1994
1994 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1519 Amanuensis 1994
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Rektor 1994
1995 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1519 Rektor 1994
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Amanuensis 1994
1996 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1519 Amanuensis 1994
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1519 Amanuensis 1994
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1519 Amanuensis 1994
1997 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Leder Av departement 1519 Amanuensis 1985 1997