Bjarne Lindstrøm

Denne siden viser opplysninger om Bjarne Lindstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjarne Lindstrøm
NSD id-nummer: 158
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for hjelp til flyktninger fra det sørlige Afrika Andre oppgaver Medlem og sekretær Av departement 219 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Delegasjon til FN-konferansen om forbud mot bruk av særlig skadelige våpen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1980
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1980
1983 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1984 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990
1990 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990
1991 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990 1992
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1990
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990