Kari Hedwig Fyhn

Denne siden viser opplysninger om Kari Hedwig Fyhn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Hedwig Fyhn
NSD id-nummer: 15805
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Kontorsjef 1985
1985 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Kontorsjef 1985
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 501 Kontorsjef 1986
1986 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Kontorsjef 1985
1986 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Kontorsjef 1985
1987 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 501 Kontorsjef 1986
1987 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Kontorsjef 1985
1987 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Kontorsjef 1985
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Kontorsjef 1988
1988 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 501 Kontorsjef 1986
1988 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Kontorsjef 1985 1988
1988 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Kontorsjef 1985
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Kontorsjef 1988
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 501 Kontorsjef 1986 1989
1989 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Kontorsjef 1985
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Kontorsjef 1988
1990 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Kontorsjef 1985
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Fylkesskattesje 1988
1991 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 705 Fylkesskattesje 1985 1992
1991 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Fylkesskattesje 1985
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Fylkesskattesje 1991
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Fylkesskattesje 1988
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 705 Fylkesskattesje 1986 1992
1992 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 705 Fylkesskattesje 1985 1992
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Fylkesskattesje 1991
1993 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Fylkesskattesje 1991
1996 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 104 Fylkesskattesje 1985 1996