Knut Ramberg

Denne siden viser opplysninger om Knut Ramberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Ramberg
NSD id-nummer: 1582
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 501 Redaktør 1977
1980 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Leder I statsråd 501 Redaktør 1976
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Redaktør 1981 1981
1981 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Leder Av departement 501 Redaktør 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Redaktør 1980
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 501 Redaktør 1980