Anne Ystenes

Denne siden viser opplysninger om Anne Ystenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Ystenes
NSD id-nummer: 15822
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1987 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1987 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1989 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokatfullmekt 1988
1989 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokatfullmekt 1989
1990 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokatfullmekt 1988
1990 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokatfullmekt 1989
1991 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1989