Anita Werner

Denne siden viser opplysninger om Anita Werner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anita Werner
NSD id-nummer: 1584
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk journalisthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Førsteamanuensis 1978
1980 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1977
1980 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1980 1980
1980 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor 1976
1981 Styret for Norsk journalisthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Førsteamanuensis 1978
1981 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1977
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1981 1981
1981 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstelektor 1981 1981
1982 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1977 1982
1982 Utvalg til å vurdere kringkastingsreklame Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslekt 1982 1982
1983 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstelektor 1980 1983
1985 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensis 1977 1985