Jørgen Firing

Denne siden viser opplysninger om Jørgen Firing fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jørgen Firing
NSD id-nummer: 15847
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 1102 Sikkerhetssjef 1985
1986 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1102 Sikkerhetssjef 1985
1987 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 1102 Sikkerhetssjef 1985
1988 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1989 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1990 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1102 Sikkerhetsdirek 1990
1990 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1991 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1102 Sikkerhetsdirek 1990
1991 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 1102 Sikkerhetsdirek 1985
1992 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1102 Sikkerhetsdirek 1990
1992 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 1102 Sikkerhetsdirek 1985