Ola Storeng

Denne siden viser opplysninger om Ola Storeng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola Storeng
NSD id-nummer: 15854
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1985
1986 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1985
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1987
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1997
1997 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1997