Lars Otto Wollum

Denne siden viser opplysninger om Lars Otto Wollum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Otto Wollum
NSD id-nummer: 15876
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1985
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssje 1985
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssje 1985
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssje 1985 1989
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1985 1992
1993 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1985 1993