Tore Fjell

Denne siden viser opplysninger om Tore Fjell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Fjell
NSD id-nummer: 15892
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1986 1987
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986 1990