Knut Mørkved

Denne siden viser opplysninger om Knut Mørkved fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Mørkved
NSD id-nummer: 159
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for hjelp til flyktninger fra det sørlige Afrika Andre oppgaver Andre tilknyttede personer Av departement 219 Byråsjef 1980 1980
1980 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1980 1980
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer Av departement 219 Byråsjef 1980 1980
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1981
1983 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1980
1992 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1993 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialridgiver 1992
1994 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1995 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1996 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992
1997 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1992