Bjørn Jøldal

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Jøldal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Jøldal
NSD id-nummer: 1590
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nemnda for utdeling av stønad til apotekpersonale og deres etterlatte Andre oppgaver Leder Av departement 220 Overapoteker 1965 1980
1980 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Leder Av departement 220 Overapoteker 1964 1980
1980 Nordisk legemiddelnemnd Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 220 Overapoteker 1975 1980
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Overapoteker 1970
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Overapoteker 1969
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 220 Overapoteker 1977 1980
1981 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Overapoteker 1970
1984 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Leder Av departement 220 Overapoteker 1964 1984
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 220 Overapoteker 1977 1984
1988 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Leder Av departement 220 Overapoteker 1964 1988
1989 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Overapoteker 1989
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Overapoteker 1989 1990