Kari Heir

Denne siden viser opplysninger om Kari Heir fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Heir
NSD id-nummer: 1605
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens bibliotekhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 0 Rektor 1974
1981 Styret for Statens bibliotekhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 0 Rektor 1974
1982 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overbibliotekar 1972 1982
1983 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overbibliotekar 1972 1984
1984 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overbibliotekar 1972 1984
1987 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksbibliotekar 1972 1987
1990 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksbibliotekar 1981 1990
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksbibliotekar 1992
1992 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Riksbibliotekar 1992
1992 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Riksbibliotekar 1992
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Riksbibliotekar 1992
1993 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Riksbibliotekar 1992
1993 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Riksbibliotekar 1981 1993
1993 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Riksbibliotekar 1992
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Riksbibliotekar 1992
1994 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Riksbibliotekar 1992
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Riksbibliotekar 1992
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Nasjonalbibliot 1992
1995 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Nasjonalbibliot 1992
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Nasjonalbibliot 1992
1996 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Nasjonalbibliot 1992 1996