Inger-Lise Sverdrup

Denne siden viser opplysninger om Inger-Lise Sverdrup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger-Lise Sverdrup
NSD id-nummer: 16104
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Helsesjef 1986
1987 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Helsesjef 1986
1988 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Helsesjef 1986
1989 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Ass. Direktør 1986 1989
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Ass. Direktør 1990
1990 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Ass. Direktør 1990
1991 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Ass. Direktør 1990
1991 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Ass. Direktør 1990
1992 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Ass. Direktør 1990
1992 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Ass. Direktør 1990
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Rådmann 1990 1993
1993 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Rådmann 1990
1994 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rådmann 1994
1994 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Rådmann 1990
1995 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rådmann 1994
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rådmann 1994
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Spesialrådgiver 1994 1997