Kristin Ørmen Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Kristin Ørmen Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Ørmen Johnsen
NSD id-nummer: 16173
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Høgskolelærer 1986
1987 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Høgskolelærer 1986
1988 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Høgskolelærer 1986 1988
1994 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 602 Høgskolelektor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 602 Høgskolelektor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 602 Høgskolelektor 1994
1997 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 602 Prorektor 1994 1997