Alf-Eivind Ljøstad

Denne siden viser opplysninger om Alf-Eivind Ljøstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf-Eivind Ljøstad
NSD id-nummer: 16190
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 918 Skolesjef 1985
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 918 Skolesjef 1985
1987 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 918 Skolesjef 1985
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 918 Skolesjef 1985
1988 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 918 Skolesjef 1985 1988
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 918 Skolesjef 1985
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 918 Skolesjef 1985
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 918 Skolesjef 1990
1991 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 918 Skolesjef 1990
1992 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 918 Skolesjef 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 918 Skolesjef 1985 1992
1993 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Skoleinspektør 1990