Kjell Andersen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Andersen
NSD id-nummer: 16194
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Undervisningslede 1986
1987 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1001 Undervisningsle 1986