Egil Gabrielsen

Denne siden viser opplysninger om Egil Gabrielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Gabrielsen
NSD id-nummer: 16199
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Undervisningslede 1986
1987 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Undervisningsle 1986
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsleder 1988
1988 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsleder 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsleder 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsleder 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsleder 1988 1990
1990 Det regionale høgskolestyret for Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Avdelingsleder 1988
1991 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Undervisningsle 1991
1991 Styret for Lindøy skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Undervisningsle 1991
1992 Styret for Lindøy skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Undervisningsle 1991
1992 Styret for Kongstein skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Undervisningsle 1991
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Avdelingsleder 1988 1994