Åse Hiort Lervik

Denne siden viser opplysninger om Åse Hiort Lervik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Hiort Lervik
NSD id-nummer: 1623
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1902 Professor 1980 1980
1980 Grunnforskningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 1980 1980
1983 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1902 Professor 1980 1983
1984 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1984
1985 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1984
1986 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1984
1986 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1902 Professor 1980 1986
1987 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1984
1989 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1902 Professor 1980 1989
1990 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1990
1991 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1990