Toril Agnete Larsen

Denne siden viser opplysninger om Toril Agnete Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Toril Agnete Larsen
NSD id-nummer: 16249
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelærer 1986
1987 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelærer 1986
1994 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Høgskolelærer 1994
1995 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Høgskolelærer 1994
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Høgskolelærer 1994
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Høgskolelærer 1994 1997