Thea Stabell

Denne siden viser opplysninger om Thea Stabell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thea Stabell
NSD id-nummer: 1625
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skuespiller 1981 1981
1983 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skuespiller 1981
1992 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høgskolelektor 1992
1992 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1992
1993 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Høgskolelektor 1992
1993 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor 1992
1994 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skuespiller 1992
1995 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skuespiller 1992
1996 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skuespiller 1992
1997 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skuespiller 1992