Jan Dybfest

Denne siden viser opplysninger om Jan Dybfest fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Dybfest
NSD id-nummer: 16265
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1986
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1987
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1987
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1987
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1987 1989
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1991