Hans Fredrik Dahl

Denne siden viser opplysninger om Hans Fredrik Dahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Fredrik Dahl
NSD id-nummer: 16286
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 221 Bonde 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 221 Bonde 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 221 Professor 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 221 Professor 1986
1989 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 221 Professor 1989
1990 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 221 Professor 1989
1991 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 221 Professor 1989
1992 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 221 Professor 1989
1993 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 221 Professor 1989 1993