Knut Risnes

Denne siden viser opplysninger om Knut Risnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Risnes
NSD id-nummer: 16290
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1264 Ordfører 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1264 Ordfører 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1264 Ordfører 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1264 Ordfører 1986
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1264 Ordfører 1986 1990