Rolf Berg

Denne siden viser opplysninger om Rolf Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Berg
NSD id-nummer: 16291
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 216 Redaktør 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 216 Redaktør 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 216 Redaktør 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 216 Redaktør 1986
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 216 Redaktør 1986 1990
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 216 Prest 1994
1995 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 216 Prest 1994
1996 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Kapellan 1994
1997 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Kapellan 1994