Sissel Eidissen

Denne siden viser opplysninger om Sissel Eidissen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Eidissen
NSD id-nummer: 16292
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordføre 1984
1985 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordføre 1984
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1848 Fylkesvaraordføre 1986
1986 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordføre 1984
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordføre 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1848 Fylkesvaraordfø 1986
1987 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1984
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1986
1987 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1987
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1848 Fylkesvaraordfø 1986
1988 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1984
1988 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1988
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1986
1988 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1987
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1848 Fylkesvaraordfø 1986
1989 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1988
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1986
1989 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1987
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1848 Fylkesvaraordfø 1986 1990
1990 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1988
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1986
1990 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1987
1991 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1987
1992 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1848 Fylkesvaraordfø 1992
1992 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1988 1992
1993 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1848 Fylkesvaraordfø 1992
1993 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1992
1994 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1848 Fylkesvaraordfø 1992
1994 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1992
1995 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1848 Fylkesvaraordfø 1992
1995 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1992
1996 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1848 Fylkesvaraordfø 1992
1996 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1848 Fylkesvaraordfø 1992